Blog

6/21: Waar komen de 3 Gouden Tips vandaan?


Zomer blog serie: “3 Gouden Tips om van je pijn af te komen”

————————————————

Waar komen de 3 Gouden Tips vandaan?

Deze tips heb ik al op papier gezet tijdens mijn eigen herstelproces. Ik heb deze tips gebruikt, die ik weer van anderen had geleerd, om de grote trein van mijn herstelproces in gang te zetten. Het begin is het zwaarst, omdat je de trein vanuit stilstand vaart wil laten maken. Maar als je trein eenmaal loopt hoef je hem alleen maar in beweging te houden.

Het ging niet zo goed met me en ik moest gemotiveerd blijven. Elke keer moest ik mijzelf er weer aan herinneren waarom ik het deed en wat het mij zou opleveren als ik hersteld en weer gezond zou zijn. Ik vertel je wat meer over de achtergrond en waar de 3 Gouden Tips vandaan komen.

Ik heb pijn gehad. Veel pijn. Meer dan 15 jaar heb ik geleden aan een spier- en zenuwziekte. Ik heb zes keer in het ziekenhuis gelegen, ik was voor een groot deel verlamd, blind aan één oog, heb op krukken gelopen en in een rolstoel gezeten. De dokters gaven mij geen hoop.

In de gang van het ziekenhuis zei de neuroloog tegen mijn moeder: “Wim komt niet meer lopend het ziekenhuis uit”. Mijn moeder was helemaal overstuur en ik troostte haar.

Ik was verbijsterd door wat er gebeurde en ik dacht: ‘Is dat wel zo wat je daar zegt, maken jullie dat uit? “Dat bepaal ik zélf wel!”

Ik nam een innerlijk besluit: “Ik herstel en zal weer helemaal gezond zijn”. Hoe ik dat precies zou doen en wat er onderweg allemaal zou gebeuren wist ik toen nog niet. Maar één ding wist ik wel: met wilskracht en doorzettingsvermogen zou ik mijn doel bereiken en ik zou me door niemand laten tegenhouden.

Geloof het of niet, maar drie dagen later verliet ik het ziekenhuis, arm in arm met mijn moeder. Lopend.

De reguliere gezondheidszorg houdt zich vooral bezig met symptomen, medicijnen, onderzoeksmethoden en operaties. Er gaat bijzonder weinig aandacht naar de mens achter de pijn en de gezondheid. Daarom besloot ik om zelf onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor herstel en genezing van de ziekte die ik toen had: m.s. Ik heb veel mensen ontmoet die waren hersteld van allerlei pijnklachten en ziekten, ondanks de prognoses en verwachtingen in het ziekenhuis. Die mensen waren dus experts. Ik las er veel boeken over en ik sprak deze mensen, grappig genoeg ook dokters, die zelf al waren hersteld.

Van deze mensen leerde ik enorm veel. Welke kennis, vaardigheden heb je nodig voor je herstel? Waar moet ik op letten? Wat zijn de dingen die verbetering en herstel belemmeren en wat zijn de dingen die mijn herstel juist stimuleren en bekrachtigen?

Ik ontdekte duidelijke overeenkomsten in de manier waarop ze het hadden aangepakt bij de mensen die waren hersteld en genezen. Al deze mensen hadden de motivatie om te herstellen omdat ze hadden bepaald wat herstel hen zou opleveren, waar ze naar toe wilden. Ze hadden zelf bepaald welk doel ze wilden bereiken in hun herstel en gezondheid. Ze hadden zelf besloten om te herstellen, ook al voldeed dat niet aan de verwachtingen en de wensen van de omgeving. Mensen houden er immers niet zo van dat iets anders is dan wat ze al kennen (wat de boer niet kent….?)

Essentieel was dat de mensen die waren hersteld en genezen van pijn en ziekte de verantwoordelijkheid hadden genomen voor hun gezondheid, voor hun geluk en toekomst en dus voor hun eigen leven.

Je moet er wel eigenwijs voor zijn en een beetje lef voor hebben. Deze tips blijken keer op keer de basis te zijn voor herstel van (chronische) pijn en zieke en een leven lang goede gezondheid.

 

———————————————————–

Morgen in deze blog: “Als je echt van je pijn af wilt”

 ———————————————————————–

Aan het begin van het zomerseizoen publiceer ik elk jaar een serie blogberichten. Dit jaar is dat de serie: ”3 Gouden Tips om van je pijn af te komen”. De serie bestaat uit 21 berichten. Drie weken lang zal ik elke dag een nieuw bericht plaatsen op deze blog.

Je kunt de berichten van Vrij van Pijn en deze serie ook volgen op: 

  

Als je een vraag hebt, schroom dan niet om me een email te sturen: info@vrijvanpijn.nl

0

Voeg een Commentaar