Klachten

 

“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben

Indien u een klacht heeft kunt u via deze link uw klacht indienen bij de beroepsvereniging “Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV)”

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De "meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling maken wij hier gebruik van.
Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Vrij van Pijn vind je op deze pagina:
https://vrijvanpijn.nl/algemene-voorwaarden.