Posttraumatische dystrofie

Als je pijnklachten niet goed of helemaal niet worden behandeld kan moeilijk behandelbare pijn ontstaan en zelfs invaliditeit. Daardoor kan je in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen.

Behandelingen:
• bestrijding van pijnklachten
• activering en versterking van het herstel- en weerstandsvermogen van het lichaam
• opbouw van de lichamelijke veerkracht en vitaliteit
• verhoging van het energieniveau
• herstel en vernieuwing van beschadigd weefsel

Je kunt dan weer: 
• normaal en zonder pijn bewegen
• aandacht besteden aan je leven, in plaats van aan pijn en beperkingen
• onbezorgd je werk, school of sport en alles wat je leuk vindt weer oppakken 
• je vrij en zelfstandig voelen

Posttraumatische dystrofie (ook wel CRPS of Complex Regionaal Pijn Syndroom) kan na een ongeluk(je) aan een lichaamsdeel ontstaan. Het is een zeer ernstige aandoening, die nog onvoldoende wordt begrepen. De ernst van de complicatie staat los van de ernst van de beschadiging aan het aangetaste lichaamsdeel. Zo kan door een kleine kneuzing, bijvoorbeeld van de voet of de hand, een ernstige vorm van posttraumatische dystrofie ontstaan. Omgekeerd kan zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, in lichte mate dystrofie tot gevolg hebben.

Posttraumatische dystrofie is één van de belangrijkste oorzaken van snel optredende pijn, functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een aangedaan lichaamsdeel. Al je weefsels en alle functies van je ledematen kunnen door posttraumatische dystrofie worden aangetast. Als je pijnklachten niet goed of helemaal niet worden behandeld kan moeilijk behandelbare pijn en zelfs ernstige invaliditeit ontstaan. Daardoor kan je in een maatschappelijk en sociaal isolement terechtkomen.

Jaarlijks wordt bij ongeveer 5.000 mensen de diagnose gesteld na een ongelukje of beschadiging. In enkele gevallen ontstaat posttraumatische dystrofie spontaan. Het overgrote deel van de 5.000 mensen geneest gelukkig binnen korte tijd. Het lichaam hoort hiertoe ook zelf in staat te zijn. 

Maar als het natuurlijk herstelvermogen is verstoord, kun je te maken krijgen met langdurige, intense, chronische pijn. Dit onderzoeken we tijdens de intake. 

Posttraumatische dystrofie is een abnormaal sterke reactie van het lichaam op vaak relatief gering letsel. De verstoring van bepaalde lichamelijke functies door posttraumatische dystrofie kan onder andere (maar niet altijd!) leiden tot:

• veranderingen in kleur
• veranderingen in temperatuur
• overmatig transpireren
• roodheid van de huid
• verandering van de huidstructuur
• zwellingen
• intense, blijvende pijn
• functiestoornissen